Onderzoeken

'Krijg ik een gezond kindje?' Die vraag kan je veel bezig houden. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. Tijdens de zwangerschap kun je een aantal tests laten doen om inzicht te krijgen in de kans op bepaalde aangeboren afwijkingen. Deze prenatale screening is niet verplicht. Het besluit voor zo’n test kan heel lastig zijn. De beslissing zélf ligt bij jullie. Wij kunnen je wel goed informeren, zodat je de keuze kunt maken die bij jullie past. Tijdens de eerste controle komt de prenatale screening ter sprake. Daarna kun je zelf beslissen of je wel of geen gebruik wilt maken van de NIPT of het SEO (ook wel bekend als de 20-weken echo). 

NIPT- test

De NIPT-test kan gedaan worden om te screenen op de meest voorkomende chromosoomafwijkingen; het Syndroom van Down, Edwards of Patau. Bij alle zwangeren is er DNA van het ongeboren kind aanwezig in het bloed van de moeder. Daarom wordt bij deze test het bloed van de moeder onderzocht op chromosoomafwijkingen. NIPT staat voor non-invasieve prenatale test (NIPT). Deze test is beschikbaar voor alle zwangere vrouwen en kan gedaan worden vanaf 11 weken zwangerschap.  

De uitslag ⇒ kan afwijkend of niet-afwijkend zijn. Bij een afwijkende uitslag van de NIPT zijn er sterke aanwijzingen dat het ongeboren kind een trisomie 21, 18 of 13 heeft. Maar: de NIPT geeft geen zekerheid. Daarvoor is dan een vlokkentest of vruchtwaterpunctie nodig.

Meer info vind je op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Echografie

Rond de 13 weken en rond de 20 weken zwangerschap heb je de mogelijkheid om een medische echo te laten doen. Dat kan in onze eigen praktijk! Lees meer

 

Zullen we je terugbellen?

Naam Telefoonnummer
© 2024 Bloesem verloskundigen
| Website: Het Wep