Zorgaanbod

Onze zorg

 • Betrokkenheid, warmte en hart voor ons vak
 • Persoonlijke zorg voor jou en je partner
 • Altijd bereikbaar (24 uur per dag, 7 dagen per week)
 • Medische echo's  en pretecho's, zowel 2D, 3D en 4D 
 • De 13- en 20- weken echo op locatie
 • Ruim ingeplande spreekuren, ook ‘s avonds en in het weekend
 • Kinderwensspreekuur
 • Groepsvoorlichting ter voorbereiding op de bevalling
 • Begeleiding van thuis- en poliklinische bevallingen
 • Begeleiding van bed-, baarkruk- en badbevallingen
 • Begeleiding van het kraambed (ook na een klinische bevalling)
 • Gratis borstvoedingscursus 
 • Goede samenwerking met zorgverleners en ziekenhuizen
 • Anticonceptiespreekuur

Kwaliteit

Wij zijn lid van de KNOV, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Via deze beroepsorganisatie is het klachten- en privacyreglement geregeld. Tevens zijn wij aangesloten bij het kwaliteitsregister van de KNOV. Dit betekent dat we ons regelmatig bijscholen en zo op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen ons vak. 
 
Voor de echoscopie zijn we lid van de BEN, de Beroepsvereniging voor Echoscopisten Nederland en aangesloten bij het kwaliteitsregister.
Paulien Raspe is gespecialiseerd echoscopiste voor de 13 en 20 weken echo. Om de twee jaar worden wij gevisiteerd door de SPSNN, Stichting Prenatale Screening Noord-Nederland voor toetsing en deskundigheidsbevordering op gebied van echoscopie. De RIVM richtlijnen vormen daarvoor de basis. 

Omdat wij graag kwalitatief goede zorg willen bieden, zijn wij voortdurend aan het onderzoeken hoe we de kwaliteit in onze praktijk kunnen verbeteren. Jouw mening is hierbij ontzettend belangrijk. Nadat we jullie begeleiding en zorg afgesloten hebben vragen we je daarom het Evaluatieformulier in te vullen.
 

Klachten

Wanneer je klachten of opmerkingen hebt over de door ons verleende verloskundige zorg, of over de bejegening, adviseren wij om hierover te praten met de desbetreffende persoon. Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen we hopelijk het probleem bespreekbaar maken en oplossen. Wanneer een gesprek niet mogelijk is, of wanneer dit niet tot een oplossing leidt, bestaat de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) of een andere instantie. Na de uitspraak van de Klachtencommissie blijft het altijd mogelijk zich te wenden tot een rechtelijke instantie, bijvoorbeeld het Medische Tuchtcollege.

Adres van de Klachtencommissie (hier is ook het klachtenreglement op te vragen);
KNOV / t.a.v. de Klachtencommissie / Postbus 2001 / 3500 GA Utrecht
Telefoon 073 - 689 18 90
e-mail: evanmackelenbergh@knov.nl
 

Tarieven

De kosten voor verloskundige zorg zijn volledig opgenomen in het basis pakket van je zorgverzekeraar. Wanneer je ervoor kiest om in het ziekenhuis poliklinisch te bevallen, dan is er meestal sprake van een eigen bijdrage. Bij een aanvullende verzekering worden deze kosten soms ook vergoed. Vraag ernaar bij jouw zorgverzekeraar.

Zullen we je terugbellen?

Naam Telefoonnummer
© 2024 Bloesem verloskundigen
| Website: Het Wep