button bellen06 4610 2629 online aanmeldenaanmelden

Zorgaanbod

De zorg die wij bieden

Kwaliteit

Wij zijn aangesloten bij de KNOV, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Via deze beroepsorganisatie zijn de betalingsvoorwaarden, het klachten- en privacyreglement geregeld. Tevens zijn wij aangesloten bij het kwaliteitsregister van de KNOV. Dit betekent dat we ons regelmatig bijscholen en zo op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen ons vak. Omdat wij graag kwalitatief goede zorg willen bieden, zijn wij voortdurend aan het onderzoeken hoe we de kwaliteit in onze praktijk kunnen verbeteren. Jouw mening is hierbij ontzettend belangrijk. Daarom willen wij je vragen om het Evaluatieformulier in te vullen.
 

Klachten

Wanneer je klachten of opmerkingen hebt over de door ons verleende verloskundige zorg, of over de bejegening, adviseren wij om hierover te praten met de desbetreffende persoon. Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen we hopelijk het probleem bespreekbaar maken en oplossen. Wanneer een gesprek niet mogelijk is, of wanneer dit niet tot een oplossing leidt, bestaat de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) of een andere instantie. Na de uitspraak van de Klachtencommissie blijft het altijd mogelijk zich te wenden tot een rechtelijke instantie, bijvoorbeeld het Medische Tuchtcollege.

Adres van de Klachtencommissie (hier is ook het klachtenreglement op te vragen);
KNOV 
t.a.v. de Klachtencommissie 
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 - 689 18 90
e-mail: evanmackelenbergh@knov.nl
 

Tarieven

De kosten voor verloskundige zorg zijn volledig opgenomen in het basis pakket van je zorgverzekeraar. Wanneer je ervoor kiest om in het ziekenhuis, poliklinisch te bevallen dan is er meestal sprake van een eigen bijdrage. Bij een aanvullende verzekering worden deze kosten soms ook vergoed. Het is handig om hierover tijdig geïnformeerd te worden via een contact persoon van de verzekering, om niet voor onvoorziene kosten te komen staan.

Logo Bloesem verloskundigen - Gorredijk
Burg. Selhorststraat 12
8401 PA Gorredijk

Telefoon 06 46 10 26 29
24 uur bereikbaar

info@verloskundegorredijk.nl

© 2022 Bloesem verloskundigen logo knov kwaliteitsregister

^