button bellen06 4610 2629 online aanmeldenaanmelden

Screening

Hielprik

In het kraambed krijgt jullie kindje tussen de 5e – 7e dag de hielprik, waarbij bloed wordt afgenomen uit de hiel. Deze bloedafname wordt tijdens een huisbezoek gedaan door een verpleegkundige van Jeugdgezondheidszorg (JGZ), dat verbonden is aan het consultatiebureau.

Het doel is het opsporen van een tal aan zeldzame erfelijke ziektes. Het op tijd opsporen van deze ziektes kan ernstige schade aan lichamelijke en geestelijke ontwikkeling beperken of voorkomen. De meeste ziektes zijn niet te genezen, maar wel te behandelen met medicijnen of een dieet. Het is dan ook in het belang van de gezondheid van het kind dat jullie meewerken aan dit onderzoek.

Als jullie binnen 4 weken na de hielprik GEEN bericht hebben ontvangen, is de uitslag van de hielprik goed! Belangrijk om te weten is dat aan de hielprik geen kosten verbonden zijn en dat deelname niet verplicht is.

Gehoortest

Gelijktijdig met de afname van de hielprik wordt het gehoor van de pasgeborenen gescreend, door de verpleegkundige van JGZ. Omdat een goed gehoor belangrijk is voor de ontwikkeling van de baby, is tijdige opsporing van eventuele afwijkingen aan het gehoor belangrijk. Het is belangrijk om bij afwijkingen de behandeling te starten voordat de baby 6 maanden oud is. Onderzoek geeft aan dat dit belangrijk is voor de ontwikkeling van de taal en spraak.

De gehoorscreening is als volgt: er wordt een zacht dopje in het oor van de baby geplaatst. Dit dopje is verbonden met een meetapparaat dat het gehoor van de baby kan meten. Het is pijnloos en meestal merkt je kind er helemaal niks van. De uitslag van deze screening is meteen bekend. Ook deze screening is voor jullie kosteloos en deelname is niet verplicht.

Om alle informatie overzichtelijk door te nemen verwijzen we naar de folder ‘Screeningen bij Pasgeborenen‘.

Logo Bloesem verloskundigen - Gorredijk
Burg. Selhorststraat 12
8401 PA Gorredijk

Telefoon 06 46 10 26 29
24 uur bereikbaar

info@verloskundegorredijk.nl

© 2022 Bloesem verloskundigen logo knov kwaliteitsregister

^