button bellen06 4610 2629 online aanmeldenaanmelden

Onderzoeken 

Prenatale screening is bedoeld om inzicht te krijgen in de kans op bepaalde aangeboren afwijkingen bij je baby. Tijdens de eerste afspraak kunnen we je uitgebreide informatie geven en zullen we je vragen beantwoorden. Het besluit voor zo'n screening kan een lastige afweging zijn, daarom raden we je aan van te voren al iets over prenatale screening te lezen.

De combinatietest

De combinatietest is een screeningstest naar syndroom van Down (trisomie 21). De gemiddelde kans op een kindje met downsyndroom neemt toe naar mate de leeftijd van de moeder hoger is. De combinatietest geeft een inschatting van het risico, gebaseerd op specifieke kenmerken van jouw zwangerschap. De betrouwbaarheid van deze test is ongeveer 85%.

Als je deelneemt aan screening op downsyndroom kan je desgewenst ook de uitslag voor andere chromosomale afwijkingen krijgen: trisomie 13 (syndroom van Patau) en trisomie 18 (syndroom van Edwards). Beide aandoeningen zijn chromosoomafwijkingen die ernstige lichamelijke en verstandelijke beperkingen veroorzaken.

De combinatietest heeft geen risico's voor moeder en kind, maar stelt je/jullie mogelijk wel voor de keuze of je wel of geen vervolgonderzoek wil laten plaatsvinden. Als je kiest voor de combinatietest zijn hier kosten aan verbonden, dit geldt ook voor vrouwen ouder dan 36 jaar. 

De combinatietest omvat twee testen:

Door de uitkomsten van beide testen te combineren kan een persoonlijke risico-inschatting gemaakt worden. Op basis van deze testen kan je te weten komen of je een verhoogde of verlaagde kans hebt op een kindje met het syndroom van Down. 

Non-invasieve prenatale testen (NIPT)

Tijdens de zwangerschap is er bij alle zwangeren DNA van het ongeboren kind aanwezig in het bloed van de moeder. Met deze kennis is er een test ontwikkeld waarbij in het bloed van de moeder chromosomale afwijkingen van het kind op zeer betrouwbare en veilige wijze kunnen worden onderzocht. We noemen dit non-invasieve prenatale testen (NIPT). De test kan vanaf 11 weken worden uitgevoerd met een bloedonderzoek. De NIPT biedt geen 100% zekerheid. De uitslag van de NIPT kan afwijkend of niet-afwijkend zijn.

Bij een afwijkende uitslag van de NIPT zijn er sterke aanwijzingen dat het ongeboren kind een trisomie 21, 18 of 13 heeft. Echter, bij een afwijkende uitslag kan het voorkomen dat het kind toch geen trisomie heeft. Daarom is bij een afwijkende uitslag, om zekerheid te krijgen, invasieve diagnostiek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) nodig. Een vruchtwaterpunctie (amnionpunctie) vindt plaats bij 16 tot 17 weken van de zwangerschap. Een vlokkentest (chorionvillusbiopsie) vind plaats bij 11 tot 13 weken van de zwangerschap. 

De 20 weken echo

De 20-weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Met de 20-weken echo wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij een ongeboren kind. Deze echo vindt plaats tussen 19-21 weken van de zwangerschap. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Ook wordt er gekeken naar de groei, hoeveelheid vruchtwater en de ligging van de placenta. 

Kijk voor meer informatie op de website: www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Logo Bloesem verloskundigen - Gorredijk
Burg. Selhorststraat 12
8401 PA Gorredijk

Telefoon 06 46 10 26 29
24 uur bereikbaar

info@verloskundegorredijk.nl

© 2022 Bloesem verloskundigen logo knov kwaliteitsregister

^